هیئـت مـدیــره

یـوسـف‌عـلــی شــریـفــی
یـوسـف‌عـلــی شــریـفــیرئیـس هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده بانک سامان
مــریـــم ابـــراهـیــمـــی
مــریـــم ابـــراهـیــمـــینایب رئیس هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده بانک تجارت

عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه کاردان
معاون ارزیابی عملکرد و امور مجامع اداره سرمایه گذاری بانک تجارت
عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت
کارشناس اقتصادی بانک تجارت
کیـــومــرث شــریــفـــی
کیـــومــرث شــریــفـــیعضــو هیـئـت‌ مـدیـــره نمایده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه کاردان
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن
معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت تدبیرگران فردای امید
معاون مالی صندوق اعتباری هنر
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت تدبیرشهر البرز
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هنر آتیه
معاون شرکت توسعه صادرات نرم افزار ثنارای
ﻋﻠﯿـــﺮﺿــﺎ ﺗﻮﮐﻠـــﯽ ﮐــــﺎﺷﯽ
ﻋﻠﯿـــﺮﺿــﺎ ﺗﻮﮐﻠـــﯽ ﮐــــﺎﺷﯽعضــو هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده شركت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت


معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری

معاون توسعه کارگزاری بانک کشاورزی
مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران
مشاور هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
مشاور مدیرعامل فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان
معاون مدیرعامل شرکت رایان هم افزا
مدیر امور سرمایه گذاری بانک کارآفرین

مـنصـــور سلــطانــی
مـنصـــور سلــطانــیعضــو هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده شركت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان


عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
عضو هیات مدیره شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران
عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

احســـان تــرکمــن
احســـان تــرکمــنعضــو هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده شرکت پردازشگران سامان


رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید
عضو هیات مدیره گروه مالی و اقتصادی سامان
عضو هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
معاون مالی و برنامه ریزی بانک سامان
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان
عضو هیات مدیره شرکت توسعه عمران بهنادبنا
مدیر مالی شرکت پرداخت الکترونیک سامان

بهـــزاد گلـکــار
بهـــزاد گلـکــارعضــو هیـئـت‌ مـدیـــره نماینده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان


عضو هیات مدیره شرکت پارس ترابان مبنا

عضو هیات مدیره شرکت کیش سل (سامان تل)
عضو هیات مدیره شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
عضو هیات مدیره ایرانسل
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع مدنی کاوه پارس
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا

احســـان مـــــرادی
احســـان مـــــرادیمــدیــرعــامــلمشاور مدیرعامل بانک تجارت

رئیس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت
مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
عضو هیات مدیره شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا
عضو هیات مدیره کارگزاری بانک تجارت
مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت

  

  

 

تماس با ما

کاردان آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
خیابان کاج‌آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

تلفن: ۹۶۶۲۱۱۰۰ - ۰۲۱

ایمیل: info@kardan.ir 

Search