سبدگردانی اختصاصی

معرفی سبد گردانی

سبدگردانی اختصاصی برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند یک متخصص دارایی‌های مالی آن‌ها را مدیریت کند طراحی شده است. کاردان متناسب با اهداف ، افق زمانی سرمایه‌گذاری و ریسک پذیری مشتریان راه کارهای منحصر به فردی را پیشنهاد می‌کند. مدیر سبد استراتژی‌های مدیریت سرمایه را به همراه مشتریان طراحی می‌کند. مدیر سبد استراتژی‌‌ها را پیاده سازی کرده و به صورت روزانه دارایی‌های سبد را به منظور تطابق با تغییرات بازار و اهداف مشتری رصد کرده و در فواصل زمانی معین او را در جریان آخرین تغییرات می‌گذارد.

از تـاریـــخ

۱۳۹۸/۰۳/۲۷

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

۱۳۹۸/۰۲/۲۷

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۳۹۳/۰۳/۲۸

تـا تـاریـــخ

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

بــازدهــی شرکت سبدگردانی

- یک روز گذشته0%
یک روز گذشته3%
یک روز گذشته15%
یک روز گذشته37%
یک روز گذشته61%
یک روز گذشته104%
یک روز گذشته386%

بــازدهــی بــازار

یک روز گذشته0%
هفت روز گذشته3%
یک ماه گذشته12%
سه ماه گذشته33%
شش ماه گذشته52%
یک سال گذشته126%
پنج سال گذشته386%

روش‌های تحلیل

همه کسب‌کارها به حجم قابل توجهی از دانش دسترسی دارند که ممکن است حاصل از فهم کسب‌ و کار از نیاز مشتری و محیط خارجی خود یا توانایی و تجربه کارکنان باشد. روشی که آن کسب وکار این دانش را کسب کرده و سپس از آن بهره برداری می‎کند می‌تواند عامل مرکزی برای توسعه موفق آن محسوب گردد. در نتیجه هر کسب و کاری برای کسب دانش و بهره برداری از آن نیازمند متد و روش است. مهم‌ترین این روش‌ها در کاردان شامل موارد زیر است:

بررسی و تحلیل مالی شرکت و نه صرفا داده‌های مالی تاریخی
تدوین و توسعه استراتژی‌ها
تحلیل و رصد روندهای بازار
پیش‌بینی آینده
پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌ها
ارزشیابی شرکت‌ها

ابزارها و منابع عملیاتی

در کاردان برای مدیریت دارایی از چندین منبع و ابزار بر پایه وب مانند www.bourseview.com، نرم افزار رهاورد نوین، پلتفرم مفید تریدر و ..... استفاده می‌شود. در کنار این ابزارگزارش‌های تحلیلی بنیادی را با نتایج تحلیل تکنیکال و اخبار به عنوان داده ورودی برای تصمیم‌گیری مد نظر قرار می‌دهیم. همچنین کاردان یک سیستم رتبه‌بندی برای سهم‌های بازار سرمایه توسعه داده است که مبنای آن اختلاف ارزش ذاتی سهم و قیمت سهم در بازار است که در وب سایت قابل دسترس است.

انواع اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار و دارایی‌های مالی که توسط مدیر سبد انتخاب میشود تابع علائق مشتری و تطابق اهداف، اصول و محدودیت‎‌های هریک با سبد اختصاصی افراد است که شامل:

سهم همه شرکت‎‌های پذیرفته شده در بازار سهام
کلیه اسناد خزانه منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صکوک منتشر شده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
گواهی سپرده منتشر شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کنترل تضاد منافع

با توجه به آنکه بخش اعظم کارمزد مدیریت سبد وابسته به بازده حاصل است، قراردادهای مدیریت سبد هم راستایی منافع شرکت و سرمایه‌گذاران را تا سطوح بالایی تضمین می‌کند. شایان ذکر است طبق استانداردهای دستورالعملی موجود هرگاه بین منافع شرکت و مشتری تضادی ایجاد گردد کاردان منافع مشتری را به سایر ذی نفعان الویت خواهد داد. ضمن اینکه تعدادی سازمان مسئول بر این موضوع نظارت دارند.ضمنا اگر مدیر سبد یا افراد تحت مدیریت او از فروش و خرید سهام منافعی حاصل کنند شرکت پذیرش شده در بورس مطابق با قوانین موجود آن را افشا می‌کند.

روابط تجاری سبدگردان

بانک تجارت و بانک سامان هرکدام مالک 50 درصد از سهام تامین سرمایه کاردان می‌باشند. به جز مورد مذکور شرکت تامین سرمیایه کاردان رابطه ی تجاری با اهمیتی با دیگران ندارد.


درآمد‌ها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی
     
هیچگونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب واحد سبد‌گردانی تامین سرمایه کاردان نمی‌شود.(بدیهی است درآمدهای تامین سرمایه کاردان محدود به درآمد سبدگردانی نمی‌شود)


منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

 هیچگونه منافعی درنتیجه ارائه‌ی خدمات سبدگردانی توسط شرکت تامین سرمایه کاردان برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.


راه حل‌های کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان

تضاد منافع:
از آنجا که  درآمدهای سبدگردانی تامین سرمایه کاردان از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل میگردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت تامین سرمایه کاردان تعهد می نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان، در اولویت قرار دهد و چندین نهاد نظارتی نیز بر این امر نظارت میکنند. همچنین در صورتیکه سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می نمایند.

معرفی تیم سبد گردانی

مدیر سبد: هادی قدیری

• تحصیلات:

کارشناسی مهندسی برق

• مدارک بورسی:

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

معامله گری

مدیریت سبد

ارزش یابی اوراق بهادار

بایگان: شیدا پیری

• تحصیلات:

ـ کارشناسی مهندسی نرم‌افزار

• سوابق تجربی:

ـ پنج سال تجربه کاری در شرکت‌های کوه‌باد‌شهر، سبد‌گردان تصمیم نگار‌ ارزش آفرینان

تحلیلگر: نسیم السادات موسوی

• تحصیلات:

ـ کارشناسی ارشد شیمی

• مدارک بورسی:

ـ اصول بازار سرمایه

ـ تحلیل‌گری بازار سرمایه

ـ کارشناس عرضه و پذیرش

ـ مدیریت نهادهای بازار سرمایه

• سوابق تجربی:

ـ تحلیلگر کارگزاری سپهر باستان

ـ تحلیلگر کارگزاری مبین سرمایه

حسابدار: محمد تنده

• تحصیلات:

ـ کارشناسی حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود

• مدارک بورسی:

ـ پنج سال سابقه حسابرسی در مؤسسات

حسابرسی معتمد بورس

ـ عضو انجمن حسابداران رسمی ایران

ـ چهار سال سابقه کار اجرایی و مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

• سوابق تجربی:

تحلیلگر کارگزاری سپهر باستان

تحلیلگر کارگزاری مبین سرمایه

سایر الزامات قانونی

کارمزد خدمات و نحوه محاسبه
کارمزد سبدگردانی در شرکتهای سبدگردان مانند هر سیستم پاداش دهی (System Rewarding ) مناسب دیگری، شامل دو بخش “کارمزد ثابت” (Fee Fixed ) و “کارمزد متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد” ( Fee Variable or Performance-Based Fee ) است .
کارمزد ثابت، مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مجموع سهام یا در حالت کلی “اوراق با در آمد متغیر موجود در سبد هر مشتری، و نیز برای مجموع اوراق مشارکت یا در حالت کلی “اوراق با در آمد ثابت” ( موجود در آن عددی ثابت است که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص این اعداد با سرمایهگذار توافق حاصل میگردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه شده و در مقاطع ۳ ماهه از مشتریان دریافت شده یا از مانده دارایی های آنها نزد شرکت سبدگردان کسر میگردد. سبدگردان موظف است که از محل این کارمزد دریافتی، کلیه هزینههای فعالیت خود از هزینه های مربوط به حسابرس و امین گرفته تا هزینه های مربوط به مدیریت سرمایه نظیر گردآوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و فعالیتهای کارشناسی را پوشش دهد.
اما بخش دیگر کارمزد، متغیر است و در واقع، حکم پاداش را برای طرفین داشته و تنها در صورتی از مشتری دریافت میگردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری، در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین میشود این نرخ میتواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود، اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد
مطلوب خویش محاسبه میکند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری میشود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و وضعیت بازار و سبد مشتریان در آن هنگام دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد میشوند و به خواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می یابند.

گزارش ذینفعان

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده۲۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبدگردان و سرمایه گذاران مصوب گشته است، تامین سرمایه کاردان گزارش خود را به صورت دوره ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است :

ماده ۲۷ درصورتیکه سبدگردان، ورقه ی بهاداری خاص را به نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه داری میکند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ورقه ی بهادار مطابق تبصره ی ۱ این ماده ذینفع محسوب میشوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش های موضوع تبصره ی ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارشهایی که حداقل هرماه تهیه میشود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارشهای دوره ای که به مشتری میدهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است :

مشخصات ورقه ی بهادار،
شرح منافع ذینفع در آن ورقه ی بهادار،
تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ی ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد.)

بیانیه رفع مسئولیت

کاردان هیچگونه مسئولیتی در رابطه با هرگونه استفاده مستقیم و غیرمستقیم از محتوای این وب سایت که منجر به ضرر برای کسب‌وکارها، از دست دادن درآمد، سود و پس‌انداز مورد انتظار، از دست دادن قرارداد و ارتباطات کسب‌وکاری و از دست دادن شهرت گردد نداشته و همچنین این موضوع در مواردی که مشاوره کاردان به صورت صریح منجر به ضرر احتمالی گردد پابرجا است.

  

  

 

تماس با ما

کاردان آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
خیابان کاج‌آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

تلفن: ۹۶۶۲۱۱۰۰ - ۰۲۱

ایمیل: info@kardan.ir 

Search