خدمات ارزش‌گذاری

یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌ها، برآورد ارزش واقعی سهام با در نظر گرفتن عوامل مختلف ریسک و دغدغه‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاران و خریداران سهام می‌باشد. در کنار این موضوع، برآورد ارزش روز سهام شرکت‌ها و دارایی‌ها نیز همواره یکی از دغدغه‌های سهامداران فعلی شرکت‌ها است.
به منظور ایجاد تصویری چندجانبه از وضعیت شرکت‌، ارزش‌گذاری‌ها معمولا از چند روش مختلف انجام می‌شود. این روش‌ها بسته به وضعیت صنعت موضوع فعالیت شرکت، شرایط کلی اقتصادی، کنترلی یا غیر کنترلی بودن سهام موضوع ارزش‌گذاری و … در مورد شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول زیر برخی از این روش‌ها ارائه گردیده‌‌اند.