از سال 1392 در کنار شما هستیم

خدمات ما

خدمات مشاوره مالی

بهبود ساختار مالی شرکت و استفاده از روش‌‌های تامین مالی مختلف در زمان‌های مناسب، از موارد مهم و اثر گذار بر ادامه فعالیت شرکت‌ها در بلند مدت و ….

خدمات ارزش‌گذاری

یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌ها، برآورد ارزش واقعی سهام با در نظر گرفتن عوامل مختلف ریسک و دغدغه‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاران و خریداران ….

خدمات پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس و فرابورس

پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار مرحله‌ای کلیدی در چرخه عمر بنگاه و نقطه‌ای اساسی برای مسیر رشد شرکت می‌باشد. تامین سرمایه کاردان با در اختیار …

خدمات ادغام وتملیک

یکی از مهمترین روش‌های تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، واگذاری بخشی از سهام شرکت به منظور جذب نقدینگی موردنیاز ….

خدمات مدیریت دارایی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت – صندوق سرمایه گذاری سهامی – صندوق سرمایه گذاری مختلط

کاردان در یک نگاه

68200
(میلیارد ریال) اوراق منتشر شده
247835
(میلیارد ریال) دارایی تحت مدیریت
109000
(میلیارد ریال) تعهدپذیره‌نویسی سهام و انتشار اوراق بدهی